Radarska animacija naoblake za Slavoniju

radar slavonija

Radarska animacija naoblake za Istočnu Hrvatsku koja jasno prikazuje nadolazeće padaline za Slavoniju. DHMZ radar animacija oborina iz Osijeka.